సర్పంచ్ + వెబ్ సైట్ = ఓ గ్రామ విజయం

మా వూరు.కామ్ అన్న పేరు తో ప్రతి గ్రామానికి ఒక వెబ్ సైట్ వుంటే మంచిదని, ఈ వారం ఈనాడు సండే బుక్ లో వచ్చిన ఒక మంచి ఆర్టికల్. Share this article :
 

Copyright © 2011. మన గుడిమెళ్లపాడు - All Rights Reserved