మన ప్రొఫైల్స్

మధు కారుమూడి
మధు కారుమూడి
పి యస్ రావు పొడపాటి
పి యస్ రావు పొడపాటి
అశోక్ పొడపాటి
అశోక్ పొడపాటి
చిరంజీవి పొడపాటి
చిరంజీవి పొడపాటి
హరికిషన్ పొడపాటి
హరికిషన్ పొడపాటి
రామకృష్ణ పొడపాటి
రామకృష్ణ పొడపాటి
వెంకట కృష్ణ (క్రిష్) పొడపాటి
వెంకట కృష్ణ (క్రిష్) పొడపాటి
కె సి పి చౌదరి పొడపాటి
కె సి పి చౌదరి పొడపాటి
రాంబాబు కారుమూడి
రాంబాబు కారుమూడి
లక్ష్మీ సౌజన్య కారుమూడి
లక్ష్మీ సౌజన్య కారుమూడి
సింధూర కారుమూడి
సింధూర కారుమూడి
చక్రపాణి కారుమూడి
చక్రపాణి కారుమూడి
చైతన్య కారుమూడి
చైతన్య కారుమూడి
సందీప్ కారుమూడి
సందీప్ కారుమూడి
శ్రీనివాసులు కారుమూడి
శ్రీనివాసులు కారుమూడి
రామక్రిష్ణ పొడపాటి (ఫణి)
రామక్రిష్ణ పొడపాటి (ఫణి)
గౌతమ్ పొడపాటి
గౌతమ్ పొడపాటి
క్రిష్ణ కారుముడి
క్రిష్ణ కారుముడి
వెంకట అశోక్ కారుముడి
వెంకట అశోక్ కారుముడి
శివ పొడపాటి
జనార్ధన్ పొడపాటి
జనార్ధన్ పొడపాటి
శివ పొడపాటి
శ్రీనివాస్ పొడపాటి
శ్రీనివాస్ పొడపాటి
హరిక్రిష్ణ పొడపాటి
హరిక్రిష్ణ పొడపాటి
విష్ణు పొడపాటి
విష్ణు పొడపాటి
నరేంద్ర కారుమూడి
నరేంద్ర కారుమూడి
రామయ్య కారుమూడి
రామయ్య కారుమూడి
రామయ్య కారుమూడి
సీతా మహాలక్ష్మి కారుమూడి
వాసు వీరగంధం
వాసు వీరగంధం
భరత్ భూషణ్ కోమిటినేని
భరత్ భూషణ్ కోమిటినేని
అమరేంద్ర పొడపాటి
అమరేంద్ర పొడపాటి
రాము మన్నం
రాము మన్నం

                                                                              next >>    

Share this article :

+ comments + 5 comments

November 23, 2012 at 1:31 PM

nice designing PS.

November 27, 2012 at 12:13 AM

simply super profile designs aripinchav gaa assala

PS ...babu

December 1, 2012 at 4:38 PM

Thank you............!

Post a Comment
 

Copyright © 2011. మన గుడిమెళ్లపాడు - All Rights Reserved