అందమైన జ్ఞాపకాలు 2012


2012 ఒక మంచి మార్పు తో నూతనుత్సహాన్ని కలిగించింది, అన్ని పనులు అనుకున్నవి అనుకున్నట్లు పూర్తియ్యాయి. ఉద్దేశం మంచిది అయితే విజయం స్వాగతం పలుకుతుంది అనడానికి 2012 లో మన గుడిమెల్లపాడు.కామ్ ఒక విలువైన, గొప్ప ఉదాహరణ. 

వెళ్తూ వెళ్తూ 2012 సంవత్సరం మన గుడిమెల్లపాడు కి అందించిన కొన్ని అందమైన జ్ఞాపకాలు మన కోసం...Share this article :

+ comments + 1 comments

January 21, 2013 at 12:44 AM

memorable moments in my life

Post a Comment
 

Copyright © 2011. మన గుడిమెళ్లపాడు - All Rights Reserved