హార్దిక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

ఈ రోజు పుట్టిన రోజు జరుపుకుంటున్న మన సందీప్ కారుముడి కి 

హార్దిక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. తను ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా ఉంటూ ఇలాంటి వేడుకలు మరెన్నో జరుపుకోవాలని 

మనసారా కోరుకుంటున్నాం.మనగుడిమెళ్ళపాడు.కామ్
Date: 9 August, 2013 ================Happy birthday Sandeep=================
================
Share this article :
 

Copyright © 2011. మన గుడిమెళ్లపాడు - All Rights Reserved