హార్దిక పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు

ఈరోజు  పుట్టిన రోజు జరుపుకుంటున్న మన
విష్ణు పొడపాటి కి హార్దిక పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తను ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఇలాంటి పుట్టిన రోజులు మరెన్నో జరుపుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ... 




*****మనగుడిమెళ్ళపాడు.కామ్*****

Date: 20 April, 2014




-----/*Happy Birthday Vishnu Podapati*/-----
Share this article :
 

Copyright © 2011. మన గుడిమెళ్లపాడు - All Rights Reserved