పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు

ఈరోజు  పుట్టిన రోజు జరుపుకుంటున్న మన
అమరేంద్ర  పొడపాటి కి హార్దిక పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తను ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఇలాంటి పుట్టిన రోజులు మరెన్నో జరుపుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ... *****మనగుడిమెళ్ళపాడు.కామ్*****


Date: 26 December, 2013
-----/*Happy Birthday Amarendra Podapati*/-----
Share this article :
 

Copyright © 2011. మన గుడిమెళ్లపాడు - All Rights Reserved