స్నేహానికన్న మిన్న లోకాన లేదురా...


స్నేహితుడంటే.....
ఈ ప్రపంచమంతా నిన్ను వెలివేసినప్పుడు కూడా నీ వెంటే ఉండేవాడు.
నీ చేతిని విడువని వాడు.
అలాంటి స్నేహితుడు మన శివ పొడపాటికి మన గుడిమెళ్లపాడు.కామ్ తరఫున ప్రేమ పూర్వక పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు. తను ఇలాంటి పుట్టిన రోజులు మరెన్నో జరుపుకోవాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాం.
                                                                                                                                             అశోక్ పొడపాటి
                                                                                                                                                13-06-2013

Share this article :

+ comments + 2 comments

snehaani ki chakkani nirvachanam chepparu mi snehituniki maa subhakankshalu kudaa cheppandi

June 13, 2013 at 7:12 PM

thappakunda

Post a Comment
 

Copyright © 2011. మన గుడిమెళ్లపాడు - All Rights Reserved