హృదయ పూర్వక శుభాకాంక్షలుఈ సంవత్సరం 10 వ తరగతి ఉత్తీర్ణులైన మన ఊరి విద్యార్ధిని, విద్యార్ధు లందరికి 
ఆ తారక రాముని చల్లని దీవెనలతో ... జీవితం లో ఇలాంటి విజయాలు మరిన్ని అందుకోవాలని కోరుకుంటూ .... హృదయ పూర్వక శుభాకాంక్షలు .. తెలుపుతూ ... మన గుడి మెళ్ళపాడు.    
Share this article :
 

Copyright © 2011. మన గుడిమెళ్లపాడు - All Rights Reserved