"ఆ రాత్రి "

 

మీకు దెయ్యంతో ఆడుకోవాలని ఉందా "ఆ రాత్రి " ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవాలని తహ తహ లాడుతున్నారా ....

దెయ్యం ఏం చేసింది "ఆ రాత్రి "అస్సల దెయ్యాలకు కుడా దడ  పుట్టించిన "ఆ  రాత్రి "......మన అశోక్ పోడపాటి  రాసిన 

"ఆ రాత్రి " ఈ రోజు సాక్షి ఫన్డే  బుక్ లో ......మీ కోసం ...
తేది :  04 నవంబర్ 2012
Share this article :

+ comments + 3 comments

November 4, 2012 at 2:40 PM

baagundayya....

November 4, 2012 at 9:31 PM

nice story, It's very good.

November 5, 2012 at 6:38 PM

thank u

Post a Comment
 

Copyright © 2011. మన గుడిమెళ్లపాడు - All Rights Reserved