చరిత్ర

చరిత్రను సేకరించే పని ఇప్పటికే మొదలు పెట్టాం. సమగ్రంగా, సంపూర్ణం గా రాయాలనుకున్టున్నాం  కనుక అప్ లోడ్ చేయడానికి కొంత సమయం పట్టచ్చు. ఏది ఏమైనా వీలైనంత త్వరగా అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు శాయశక్తుల కృషి చేస్తున్నాం. మీ దగ్గర ఏమైనా విలువైన సమాచారం, ఫొటోలు, వంశ వృక్షాలు ఉంటె మాకు మెయిల్ చేయండి. మెయిల్ ఐడి సంప్రదించండి లో ఉంటుంది. ఒకసారి చూడండి.

Share this article :
 

Copyright © 2011. మన గుడిమెళ్లపాడు - All Rights Reserved