భరత్ భూషణ్ కోమిటినేని


Name: Bharath Bhushan Komatineni
S/o: Sri Ravi & Usha Rani
Profession: MBA 
Date of Birth: March 28
Hobbies: Cricket Chess & Carroms
Location: Hyderabad
Mail ID: lucky.bharath04@gmail.com
Contact No: +91 9642267820
Share this article :
 

Copyright © 2011. మన గుడిమెళ్లపాడు - All Rights Reserved