నిజం ...!

నిజం ...!

ఇది రెండక్షరాల పదం కాని చాలా మందికి ఇదంటే భయం. 

నిజం మాట్లాడాలంటే భయం 
.... స్విస్ బ్యాంకు లో  పలువురి ఖాతా లో అక్రమంగా ఉన్న వేల వేల కోట్లు డబ్బు గురించి మాట్లాడాలంటే ప్రభుత్వానికి భయం ఎక్కడ పడిపోతుందో అని. 

నిజం చెప్పాలంటే భయం 
B.Tech  పాస్ అయి సంవత్సరం అయిన ఇంకా ఉద్యోగం రాకపోతే ఊరికి వెళ్ళాలంటే భయం. ఎక్కడ ఊరిలో వాళ్ళు ఎం చేస్తున్నావ్ రా ? జీతం ఎంతా ? మా రాముడు(మంచి బాలుడు) కి లక్ష రూపాయలు వస్తుందంట నెలకి.... నీకేంతోస్తుంది ఏంటి? అని అడుగుతారని. 

నిజం అడగాలన్నా భయం 
ఒక సంస్థ లో ఒక ఉద్యోగి చేసిన పనిని తన ఖాతాలో చూపించుకుంటాడు మేనేజర్ తెలిసిన అడగలేరు ఎక్కడ ఉద్యోగం పోతుందో అని. 

కొన్ని సందర్భాలలో ఇది ప్రాణం తో సమానం. 
కాని " నిజం " అనేది శాశ్వితం. ఇవాళ కాకపోతే రేపు అంతే... !
మరి భయం పోవాలంటే... ?
.......... ధైర్యం కావలి. 
ధైర్యం ఎలా వస్తుంది... ? 

నిజం మాట్లాడేవాళ్ళకు, నిజాయితిగా వుండేవాళ్లకు ధైర్యం వుంటుంది. ఎందుకంటె మనం ఏ తప్పు చేయడం లేదు, అబద్దం చెప్పడం లేదు. ఇంకెందు భయం. 
కానీ ... 
రోజులు ఎప్పుడో మారాయి వాటితో పాటు మనషులు కూడా, ఇవన్ని ఇప్పుడు జరగడం లేదు అని ఏదో ఒక వంక / సాకు చెప్పుకుంటూ అందరు అవసరమైనప్పుడల్లా నిజాన్ని ధైర్యంగా దాచేసి సుఖానికి బానిసలమవుతున్నాం. 

అయిన రోజులు ఎందుకండీ మారతాయి ?
ఆదివారం తర్వాత ఎప్పుడూ సోమవారమే కదా వస్తుంది. అలానే 1 వ తేది తర్వాత 2. 
మనమే, మన జాతి "మనుషులు" మారాం. 
మారమా? లేక మార్చబడ్డామా?
మనుషుల చేత మనుషుల వలన మనుషుల కొరకు మనుషులు మార్చబడ్డారు. ఇది మన దౌర్భాగ్యం. ఇది ఇప్పటి మన ప్రజాస్వామ్యం. 
నిజానికి విలువ లేకుండా పోతుంది. 
జరిగే తప్పులు జరుగుతూనే వున్నాయి. 

భగవద్గీత లో వుంది మనకి తెలుసు " ఎవడి కర్మకు వాడే బాధ్యుడు "
ఇప్పుడు ఎవడో చేసిన కర్మకు మరెవరో బాధ్యులు అవుతున్నారు. 
ఎవరో బాంబు పెడతారు, మరెవరో అమాయుకులు బలవతారు. 
తప్పు ఒకడు చేస్తాడు శిక్ష మరొకరికి పడుతుంది. 
ఇందులో దేవుని పాత్ర కూడా ఉంది. నువ్వు నేను తలుచుకున్నంత మాత్రాన సునామి రాదు. కాని వచ్చింది కొన్ని వేల మంది చనిపోయారు. 

కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నిజం అంటే అర్ధం "సత్య హరిచంద్రుడు" అని మాత్రమే అనాల్సి వస్తుంది అని అనిపిస్తుంది. 


ఇవన్ని నా  ఆలోచనలు. 
నిజం నా జీవితం
నావరకు మాత్రమే. 

పి యస్ రావు పొడపాటి 
తేది : 05 ఏప్రిల్ 2015
Share this article :
 

Copyright © 2011. మన గుడిమెళ్లపాడు - All Rights Reserved