విషాద నామ సంవత్సరానికి సెలవ్...


కాల చక్రంలో మరో ఏడాది గడిచిపోయింది... 2014 ముగిసింది. కొందరికి ఆనందాన్ని పంచిన ఈ ఏడాది .. మరికొందరికి విషాదాన్ని మిగిల్చింది. ముఖ్యంగా మన ఊరికి ఇది కచ్చితంగా విషాద నామ సంవత్సరమే. ఎన్నో అకాల మరణాలు.. మరెన్నో అనారోగ్యాలు. పొడపాటి శేషయ్య, కారుమూడి సింగయ్య, వీరగంధం శ్రీలక్ష్మి, బెజవాడ వెంకటేశ్వర్లు, పొడపాటి కాంతమ్మ, పొడపాటి ఝాన్సి, కారుమూడి వెంకటేశ్వర్లు.....  ఇలా ఏడు నిండు ప్రాణాలను తనలో కలుపుకుని 2014 తరలి వెళ్ళిపోతోంది. ఎన్నో కుటుంబానికి తీరని శోకాన్ని మిగిల్చింది.

ఈ విషాదాలకు ఇంతటితో తెరపడాలని... 
నూతన సంవత్సరం అందరి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాలని ఆ భగవంతున్ని ప్రార్థిస్తూ.... 

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలతో... 
మనగుడిమెళ్ళపాడు. కామ్ 
(అశోక్ పొడపాటి)
తేది:- 31-12-2014 
Share this article :
 

Copyright © 2011. మన గుడిమెళ్లపాడు - All Rights Reserved