హార్దిక పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు.ఈ రోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న మన
పొడపాటి హరికిషన్ గారి కి మన గుడిమెళ్లపాడు.కామ్ తరఫున హార్దిక పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. 
తను ఇలాంటి పుట్టిన రోజులు ఇలాగే ఎప్పుడూ సంతోషంగా మరెన్నో జరుపుకోవాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాం.

మనగుడిమెల్లపాడు.కామ్ 
Date: 23 June, 2014
Share this article :
 

Copyright © 2011. మన గుడిమెళ్లపాడు - All Rights Reserved