హార్దిక పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు

ఈరోజు  పుట్టిన రోజు జరుపుకుంటున్న మనవాసు వీరగంధం & పి యస్ రావు పొడపాటి కి హార్దిక పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు వీరు ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఇలాంటి పుట్టిన రోజులు మరెన్నో జరుపుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ... 
*****మనగుడిమెళ్ళపాడు.కామ్*****
Date: 31 March, 2014

-----/*Happy Birthday Vasu Veeragandham & P S Rao Podapati*/----
Share this article :
 

Copyright © 2011. మన గుడిమెళ్లపాడు - All Rights Reserved