కారుమూడి వారి పెండ్లిపిలుపు

* కారుమూడి వారి పెండ్లిపిలుపు *

కారుమూడి వారి వివాహమహోత్సవానికి ఇదే మా ఆహ్వానము. 
సుముహూర్తము : తేది 09-02-2014 ఆదివారం రాత్రి 9-24 ని'లకు.కావున ఈ మహోత్సవానికి ప్రతి ఒక్కరు రావలిసిందిగా మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటూ .... 

www.managudimellapadu.com
Share this article :
 

Copyright © 2011. మన గుడిమెళ్లపాడు - All Rights Reserved