మా హృదయ పూర్వక అభినందనలు.


ఈ రోజు మన శ్రేయోబిలాషి, ఊరిలో ప్రతి కార్యక్రమానికి తన వంతు కృషి చేస్తూ ఎప్పుడూ ముందుండే 
మన వెంకట కృష్ణ (వెంకట్రావు) పొడపాటి కి బాబు పుట్టారు. తను తండ్రి అయిన సందర్భాగా ఇవే 
మా హృదయ పూర్వక అభినందనలు.  

మనగుడిమెళ్ళపాడు.కామ్ 
తేది : 07 సెప్టెంబర్ 2013. 

======================================================================
Share this article :

+ comments + 1 comments

September 7, 2013 at 9:28 PM

Congratulations bro.....

Post a Comment
 

Copyright © 2011. మన గుడిమెళ్లపాడు - All Rights Reserved