పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు

ఈరోజు  పుట్టిన రోజు జరుపుకుంటున్న మన రాంబాబు కారుమూడి గారికి హార్దిక పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు. 

తను ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఇలాంటి పుట్టిన రోజులు మరెన్నో జరుపుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ... 


మనగుడిమెళ్ళపాడు.కామ్


Date: 27 September, 2013

====================*/Happy Birthday Rambabu gaaru/*================
Share this article :
 

Copyright © 2011. మన గుడిమెళ్లపాడు - All Rights Reserved