పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు

ఈరోజు  పుట్టిన రోజు జరుపుకుంటున్న మన
వెంకట కృష్ణ (క్రిష్) పొడపాటి కి హార్దిక పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తను ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఇలాంటి పుట్టిన రోజులు మరెన్నో జరుపుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ... మనగుడిమెళ్ళపాడు.కామ్
Date: 26 September, 2013

===============Happy Birthday Venkata Krishna===============
Share this article :
 

Copyright © 2011. మన గుడిమెళ్లపాడు - All Rights Reserved