పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు

ఈరోజు  పుట్టిన రోజు జరుపుకుంటున్న మన సీత కారుముడి కి హార్దిక పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తను ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఇలాంటి పుట్టిన రోజులు మరెన్నో జరుపుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ... మనగుడిమెళ్ళపాడు.కామ్
Date: 25 September, 2013

================Happy Birthday Sita Karumudi================
Share this article :

+ comments + 1 comments

September 26, 2013 at 2:05 AM

Thanks a lot Guys !!!

Post a Comment
 

Copyright © 2011. మన గుడిమెళ్లపాడు - All Rights Reserved