పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు

ఈరోజు  పుట్టిన రోజు జరుపుకుంటున్న మన హరిక్రిష్ణ  పొడపాటి కి హార్దిక పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు 

తను ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఇలాంటి పుట్టిన రోజులు మరెన్నో జరుపుకోవాలని మనసారా ఆకాంక్షిస్తూ...మనగుడిమెళ్ళపాడు.కామ్


Date: 20 సెప్టెంబర్, 2013

==================Happy Birthday Harikrishna==================
Share this article :
 

Copyright © 2011. మన గుడిమెళ్లపాడు - All Rights Reserved