హార్దిక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు


ఈరోజు పుట్టిన రోజు జరుపుకుంటున్న మన సింధు కారుమూడి కి హార్దిక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు, తను ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా ఉంటూ ఇలాంటి వేడుకలు మరెన్నో జరుపుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. 


మనగుడిమెళ్ళపాడు.కామ్
Date: 18 July, 2013
============\* Happy Birthday Sindhu*\==============
Share this article :
 

Copyright © 2011. మన గుడిమెళ్లపాడు - All Rights Reserved