హార్దిక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.


ఈ రోజు పుట్టిన రోజు జరుపుకుంటున్న మన సాయి కి 
హార్దిక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. 

తను ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉంటూ, ఉన్నత స్తాయికి చేరుకోవాలని 

మనసారా కోరుకుంటున్నాం. 


మనగుడిమెళ్ళపాడు.కామ్ 


Date: 13 July, 2013

============================== happy birthday ===============================
Share this article :
 

Copyright © 2011. మన గుడిమెళ్లపాడు - All Rights Reserved