హార్దిక పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ...

ఆడుతూ, పాడుతూ, బాగా చదువుతూ, అమ్మ నాన్నలను మురిపిస్తూ 

,ఆ తారకరాముని చల్లని దీవెనలతో మన "లీను "(మండవ లీనత్ ) కు హార్దిక పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ...  
www.managudimellapadu.comDate: 30 June, 2013
Share this article :
 

Copyright © 2011. మన గుడిమెళ్లపాడు - All Rights Reserved