హార్దిక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.


ఈ రోజు పుట్టిన రోజు జరుపుకుంటున్న మన కవి కొండప్ప చౌదరి కి 
హార్దిక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. 
మీరు ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉంటూ, ఉన్నత స్తాయికి చేరుకోవాలని 
మనసారా కోరుకుంటున్నాం. 

మనగుడిమెళ్ళపాడు.కామ్ 
Date: 27 June, 2013
============================== happy birthday ===============================
Share this article :
 

Copyright © 2011. మన గుడిమెళ్లపాడు - All Rights Reserved