ప్రేమ పూర్వక పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు...ఈ రోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న మన
పొడపాటి హరికిషన్ గారి కి మన గుడిమెళ్లపాడు.కామ్ తరఫున ప్రేమ పూర్వక పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. 
తను ఇలాంటి పుట్టిన రోజులు ఇలాగే ఎప్పుడూ సంతోషంగా మరెన్నో జరుపుకోవాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాం.


మనగుడిమెల్లపాడు.కామ్ 
Date: 23 June, 2013
Share this article :

+ comments + 1 comments

June 23, 2013 at 12:57 PM

Many more happy returns of the day

Post a Comment
 

Copyright © 2011. మన గుడిమెళ్లపాడు - All Rights Reserved