తమరి రాక మాకెంతో సంతోషం సుమండీ..

బతుకు బాటలో తలో దారిన వెళ్ళిన వారందరూ ఒక చోట చేరేందుకు ఓ గెట్ టు గెదర్. అందరు తప్పకుండా రావాలని మా కోరిక. మీ రాక కోసం ఎదురు చూస్తూ....
Share this article :
 

Copyright © 2011. మన గుడిమెళ్లపాడు - All Rights Reserved