మన స్వాతిముత్యానికి శుభాకాంక్షలు

ఈ మన భరత్ భూషణ్ కోమటినేని పుట్టినరోజు. తనకి మన గుడిమెల్లపాడు.కాం తరఫున శుభాకాంక్షలు. తను ఇలాంటి వేడుకలు మరెన్నో జరుపుకోవాలని, తన భవిష్యతు బంగారు మాయం కావాలని  మనసారా కోరుకుంటున్నాం.
Share this article :
 

Copyright © 2011. మన గుడిమెళ్లపాడు - All Rights Reserved