మహా శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు

అందకి మహా శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు. ఆ ఈశ్వరుని కటాక్షం అందరి పై ఎల్లా వేళల ఉండాలని కోరుకుంటూ..మనగుడిమెల్లపాడు. కామ్
Share this article :

+ comments + 1 comments

March 10, 2013 at 2:24 PM

I wish the al the best of Mana Gudimellapadu
And i wish the all the peoples of GUDIMELLAPADU on the occasion of MAHA SHIVARATRI PARVADINAM ,

Keep it up ................................................

Post a Comment
 

Copyright © 2011. మన గుడిమెళ్లపాడు - All Rights Reserved