తెలుగు సంవత్సరాలు,ఆయనములు,ఋతువులు,మాసములు,తిధులు


అందమైన తియ్యని భాష మన తెలుగు, పుట్టిన రెండు సంవత్సరాలు కి మమ్మీ డాడీ అని చిన్నప్పటినుండే పిల్లలు తెలుగు భాష సంపూర్ణంగా తెలియకుండా పెరుగుతున్నారు. ఇప్పటికే చాలామందికి మాట్లాడటం తప్ప వ్రాయడం రాదు. కాని ఇది మారాలి అందరు తెలుగు నేర్చుకోవాలి, ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే తెలుగు తెలుసుకోవాలి.

తెలుగు సంవత్సరాలు,ఆయనములు,ఋతువులు,మాసములు,తిధులు


తెలుగు సంవత్సరాలు 60 :
ప్రభవ, విభవ, శుక్ల, ప్రమోద్యూత, ప్రజోత్పత్తి, అంగీరస, శ్రీముఖ, భావ, యువ, ధాత, ఈశ్వర, బహుధాన్య, ప్రమాది, విక్రమ, వృష, చిత్రభాను, స్వభాను, తారణ, పార్ధివ, వ్యయ, సర్వజిత్తు, సర్వధారి, విరోధి, వికృతి, ఖర, నందన, విజయ, జయ, మన్మధ, దుర్ముఖి, హేవళంబి, విళంబి, వికారి, శార్వరి, ప్లవ, శుభకృతు, శోభకృతు, క్రోధి, విశ్వావసు, పరాభవ, ప్లవంగ, కీలక, సౌమ్య, సాధారణ, విరోధికృతు, పరీధావి, ప్రమాదీచ, ఆనంద. రాక్షస, నల, పింగళ. కాళయుక్తి, సిద్ధార్ధి, రౌద్రి, దుర్మతి, దుందుభి, రుధిరోద్గారి, రక్తాక్షి, క్రోధన, అక్షయ.

ఆయనములు 2:
ఉత్తరాయణము :
సూర్యుడు మకరరాశిలో ప్రవేశించినది మొదలు కర్కాటకరాశిలో ప్రవేశించువరకు గల కాలము 6నెలలు. అవి చైత్రం, వైశాఖం, జ్యేష్టం, ఆషాఢ మాసాలలో కొంతబాగము, పుష్యం, మాఘ, ఫాల్గుణ మాసములలో ఉండును.
దక్షిణాయణం :
కర్కాటకరాశిలో సూర్యుడు ప్రవేశించినది మొదలు మకరరాశిలో ప్రవేశించు వరకు గల కాలము 6నెలలు. అవి ఆషాడ, శ్రావణ, భాద్రపద, ఆశ్వీయుజ, కార్తీక, మార్గశిర మాసములలో కొంత భాగము.

ఋతువులు 6 :
వసంతం, గ్రీషం, వర్ష, శరదృరుతువు, హేమంత, శిశిర

మాసములు 12 :
చైత్రం, వైశాఖం, జ్యేష్టం, ఆషాడం శ్రావణ, భాద్రపదం, ఆశ్వయుజం, కార్తీకం, మార్గశిరం, పుష్యం, మాఘం, ఫాల్గుణం (2మాసములు ఒక ఋతువు)

పక్షములు 2 :
పాడ్యమి నుండి పౌర్ణమి వరకు శుక్లపక్షం
పౌర్ణమి మరునాటి పాద్యమి నుంది అమావాస్య వరకు కృష్ణపక్షం.

తిధులు 16 :
పాడ్యమి, విదియ తదియ, వవితి, పంచమి, షష్టి, సప్తమి, అష్టమి, నవమి, దశమి, ఏకాదశి, ద్వాదశి, త్రయోదశి, చతుర్ధశి, పౌర్ణమి, అమావాస్య

వారములు 7 :
ఆదివారం - భానువాసరే
సోమవారం - ఇందువాసరే
మంగళవారం - భౌమ్యవాసరే
బుధవారం - సౌమ్యవాసరే
గురువారం - గురువాసరే
శుక్రవారం - భృగువాసరే
శనివారం - స్థిరవాసరే / మందవాసరే

Thanks & Regards


Share this article :
 

Copyright © 2011. మన గుడిమెళ్లపాడు - All Rights Reserved