సొంతూరికి స్వాగతం

తెలుగింటి పెద్ద పండగను ఘనంగా జరుపుకునేనుడుకు దూరం గా ఉన్న వారందరు భారం అని అనుకోకుండా మన ఊరికి తరలి రావాలని, అంతులేని ఆనందానుభూతులతో తిరిగివేల్లాలని మానగుడిమేళ్ళపాడు.కామ్ మనసారా కోరుకుంటోంది.
Share this article :
 

Copyright © 2011. మన గుడిమెళ్లపాడు - All Rights Reserved