వెంకట కృష్ణ (క్రిష్) పొడపాటి

Name: Venkat Krishna Podapati
S/o: Sri Gangaiah & Santhakumari (Bujji)
Profession: Business
Date of Birth: Septmber 26
Hobbies: Social Service
Location: Hyderabad
Mail ID: pvrkchowdary@gmail.com
Contact No: +91 8008603888
Share this article :
 

Copyright © 2011. మన గుడిమెళ్లపాడు - All Rights Reserved