నీ దివ్య మంగళ మూర్తి... ఎల్లా వేళలా మాకు స్పూర్తి.


Share this article :
 

Copyright © 2011. మన గుడిమెళ్లపాడు - All Rights Reserved